PON-PT: 06:30-22:30  ·  SOB: 08:00-20:00  ·  NIE: 09:00-18:00 KONTAKT: 517 850 906     
Menu

Regulamin Klubu

Regulamin Fitness Klubu Multifit

1. Korzystanie z usług Fitness Klubu Multifit możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Fitness Klub Multift świadczy głównie usługi z zakresu rekreacji ruchowej (zajęcia na siłowni, zajęcia typu aerobik, pilates, joga, itp.) oraz usługi dodatkowe (sauna, solarium, inne).

3. Podstawą do korzystania z usług świadczonych przez Fitness Klub Multift jest posiadanie aktualnego, opłaconego (wg. obowiązującego cennika) karnetu wstępu lub wstępu jednorazowego, lub okazanie ważnej karty jednej ze współpracujących z klubem firm partnerskich. Równoznaczna z kartą firmy partnerskiej jest inna forma poświadczenia możliwości korzystania z usług klubu, jak np. odpowiedni kod SMS, dedykowana aplikacja w telefonie z kredytami wejść, itp. 

4. Karnety wstępu są imienne i nie mogę być przekazywane osobie trzeciej.

5. Klient Fitness Klubu Multift oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz korzystania z innych usług wymienionych w pkt. 2 i uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.

6. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem i dostarczyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość wykonywania ćwiczeń fizycznych oferowanych przez Fitness Klub Multifit .

7. Wejście na zajęcia ruchowe możliwe jest tylko w stroju sportowym i czystym, zmienionym obuwiu sportowym (ewentualnie boso na zajęcia pilates / jogi). Zalecane jest korzystanie z ręczników treningowych. Osoby nie mające odpowiedniego stroju, a zwłaszcza sportowego obuwia (np. klapki, kapcie), mogą zostać poproszone o opuszczenie Fitness Klubu Multifit pomimo ważnego karnetu wstępu, ze względu na ich bezpieczeństwo. W takiej sytuacji koszt karnetu nie zostaje zwrócony.

8. Fitness Klub Multifit nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Klubie w sposób niezabezpieczony (nie zamknięte na klucz w szafkach na terenie Klubu). Rzeczy wartościowe należy oddać do depozytu do recepcji Klubu na czas ćwiczeń.

9. Zabronione jest pozostawianie rzeczy w szafkach po opuszczeniu Fitness Klubu Multift.

10. Pracownicy Fitness Klubu Multifit odmówią wstępu do obiektu osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, używających słów powszechnie używanych za obraźliwe oraz zachowujących się agresywnie.

11. Na terenie Fitness Klubu Multifit obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów, również elektronicznych, a na terenie sal treningowych zakaz spożywania napojów ze szklanych butelek.

12. Ze względów bezpieczeństwa nie powinno się żuć gumy w trakcie treningu.

13. Karnet na siłownię (nie dotyczy karnetu na zajęcia grupowe: aerobik, pilates, joga, itp.), może zostać zawieszony na okres co najmniej 7 dni pod warunkiem, ze taka potrzeba zostanie zgłoszona na recepcji przed zawieszeniem karnetu. 

14. Niewykorzystane w danym tygodniu zajęcia grupowe z karnetu na aerobik 1 x lub 2 x w tygodniu (nie dotyczy siłowni) mogą być zrealizowane w innym tygodniach w okresie ważności karnetu. 

15. Zajęcia niewykorzystane w ramach karnetu na zajęcia grupowe nie ulegają przesunięciu na kolejny miesiąc.

16. Karnet miesięczny na zajęcia grupowe liczy się od 1-go do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

17. W przypadku rezygnacji z zajęć wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

18. Zagubienie karnetu i wystawienie kolejnego lub zgubienie kluczyka do szafki wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 10 zł.

19. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z siłowni / zajęć grupowych za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna.

20. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać ze sprzętu na siłowni wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej lub instruktora.

21. Wszystkie urządzenia w Fitness Klubie Multifit powinny być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.Ćwiczenie na urządzeniach odbywa się po zapoznaniu się z ich działaniem na podstawie instrukcji obsługi lub instruktarzu udzielonym przez pracowników Multifit. Przed treningiem w celu uniknięcia kontuzji zalecane jest wykonanie rozgrzewki.

22. Na prośbę Klienta instruktorzy Fitness Klubu Multifit mają obowiązek prezentacji działania sprzętu i udzielenia informacji o zasadach bezpiecznego treningu.

23. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia. Wykonywanie ćwiczeń na urządzeniach uszkodzonych jest zabronione.Wszelkie usterki czy uszkodzenia należy zgłaszać instruktorowi lub w recepcji.

24. Ćwiczenia z większym obciążeniem mogą być wykonywane wyłącznie przy asekuracji drugiej osoby.

25. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować stanowisko. Wilgotny od potu sprzęt należy spryskać preparatem dezynfekującym i wytrzeć ręcznikiem papierowym, dostępnymi w Klubie, aby kolejna osoba mogła bez przeszkód z niego korzystać. Używane sztangi, sztangielki, talerze i inny sprzęt należy odnieść na miejsce.

26. Fitness Klub Multifit nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku korzystania z urządzeń oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.

27. Fitness Klub Multifit jest zamknięty w wybrane święta – odpowiednia informacja jest podawana wcześniej na terenie Klubu.

28. Skargi i wnioski należy składać do pracowników Fitness Klubu Multift lub bezpośrednio do właściciela.

29. Klienci Fitness Klubu Multifit mają prawo do nieodpłatnego wprowadzania nielimitowanej liczby Gości. Gościem nie może być osoba, która wcześniej korzystała z usług Fitness Klubu Multifit.

30. Za zniszczenie urządzenia lub inne szkody odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która ich dokonała.

31. Fitness Klub Multifit jest obiektem monitorowanym.

32. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów.

33. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Fitness Klubu Multifit.

34. Fitness Klub Multifit zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie zamieszczony na stronie www.multifit.com.pl. Wykupienie karnetu po dniu zamieszczenia informacji jest równoznaczne z zapoznaniem się z nowymregulaminem i jego akceptacją.

back to top

Fitness Klub "Multifit"

15-223 Białystok
ul. Mickiewicza 44

tel. 517 850 906

tel. 85 741 50 70

email: info@multifit.com.pl

Aktualne godziny otwarcia:

pon.-pt.: 6:30-22:00

sobota: 08:00-20:00

niedziela: 09:00-18:00